ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là 

  • A. Than đá
  • B. Vàng
  • C. Kim cương 
  • D. Dầu mỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D. Dầu mỏ

  Giải thích: Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là dầu mỏ, chiếm tới hơn 50% trữ lương dầu mỏ của thế giới phân bố ở các đồng bằng Lưỡng Hà, bán đảo A-râp và vụng vịnh Pec-xich.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 144337

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON