YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  PTHH cho biết chính xác

  • A. Số nguyên tử, phân tử của các chất tham gia phản ứng.
  • B. Tỉ lệ số phân tử (nguyên tử) của các chất trong phản ứng.
  • C. Khối lượng của các chất phản ứng.
  • D. Nguyên tố nào tạo ra chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100048

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON