YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương trình hóa học dùng để

  • A.

   Biểu diễn PƯHH bằng chữ.

  • B. Biểu diễn ngắn gọn PƯHH bằng công thức hoá học.
  • C. Biểu diễn sự biến đổi của từng chất riêng rẽ.
  • D. Biểu diễn sự biến đổi của các nguyên tử trong phân tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100056

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON