YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Philippin bị đế quốc thực dân nào xâm chiếm? 

  • A. Tây Ban Nha
  • B. Bồ Đào Nha
  • C. Pháp
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 12698

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON