• Câu hỏi:

  Nguyên nhân đế quốc phương Tây xâm lược Đông Nam Á:

  • A. Có vị trí địa lý quan trọng,nằm trên đường giao thông từ Bắc xuống nam, từ Đông sang Tây.
  • B. Giàu tài nguyên: lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khóang sản.
  • C. Có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC