YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân đế quốc phương Tây xâm lược Đông Nam Á:

  • A. Có vị trí địa lý quan trọng,nằm trên đường giao thông từ Bắc xuống nam, từ Đông sang Tây.
  • B. Giàu tài nguyên: lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khóang sản.
  • C. Có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12695

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA