AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930-1945

  Lời giải tham khảo:

  Cần phải làm rõ và phân tích được các nội dung cơ bản của đường lối cách mạng để làm rõ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930-1945, bao gồm:
  • Luận cương chính trị của Đảng (tháng 10/1930) và ý nghĩa của Luận cương chính trị; (01 điểm)
  • Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng (1930-1935); (01 điểm)
  • Chủ trương và nhận thức mới của Đảng (1936-1939); (01 điểm)
  • Nội dung và ý nghĩa của quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng (1939-1945); (01 điểm)
  • Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. (01 điểm)
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA