AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chứng minh quá trình đổi mới tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Để chứng minh được quá trình đổi mới tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam, cần phải làm rõ và phân tích được các nội dung cơ bản sau đây:

  • Cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp: Đặc trưng, hình thức và hệ quả; (1,5 điểm)
  • Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; (01 điểm)
  • Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới; (1,5 điểm)
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>