RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phân tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá với tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá?

  Lời giải tham khảo:

  • Hàng hoá có hai thuộc tớnh là giá trị và giá trị sử dụng với lao động của người sản xuất hàng hoá có tính hai mặt là lao động cụ thể và lao động trau tượng. Hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá là lao động cụ thể và lao động trau tượng, phản ánh tính tư nhân và tính xã hội của lao động sản xuất hàng hoá.
  • Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa với tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>