YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phải trả cho người bán là đối tƣợng kế toán nào sau đây? 

  • A. Tài sản 
  • B. Vốn chủ sở hữu 
  • C. Nợ phải trả
  • D.  Chi phí 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102275

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON