YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tắc thận trọng?

  • A. Phải cẩn thận trong việc ghi chép, tính toán số liệu. 
  • B. Không công bố giá trị tài sản lớn hơn thực tế. 
  • C. Không công bố nợ phải trả nhỏ hơn thực tế 
  • D. Câu b và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102273

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON