YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân thất thu Thuế ở Việt Nam bao gồm?

  • A. Do chính sách Thuế và những bất cập trong chi tiêu của Ngân sách Nhà nước.
  • B. Do hạn chế về nhận thức của công chúng và một số quan chức.
  • C. Do những hạn chế  của cán bộ Thuế.
  • D. Tất cả các nguyên nhân trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON