YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  ảnh h­ưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế thông qua sự tác động tới?

  • A. Lãi suất thị tr­ường.
  • B. Tổng tiết kiệm quốc gia.
  • C. Đầu t­ư và cán cân thư­ơng mại quốc tế.
  • D. Cả a, b, c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100169

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON