YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng? 

  • A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.
  • B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
  • C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông. 
  • D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON