YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

  Lời giải tham khảo:

  * Những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  - Sau 1870 Anh mất dần vị trí đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp và tụt xuống hàng thứ 3 thế giới (sau Mĩ, Đức)

  - Đứng đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại, thuộc địa

  - Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp, tài chính ra đời chi phối toàn bộ nền kinh tế.

  * Lê-nin gọi CNĐQ Anh là: “Chủ nghĩa đế quốc thực dân” vì:

  - Anh ưu tiên, đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

  - Anh có hệ thống thuộc địa lớn nhất với diện tích 33 triệu km2 gấp 50 lần diện tích nước Anh.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98695

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON