AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy đóng cọc có quả nặng khối lượng l00kg rơi từ độ cao 5m đến đập vào cọc móng, sau đổ cọc bị đóng sâu vào đất 40cm. Cho biết khi va chạm búa máy đã truyền 80% công của nó cho cọc. Tính độ lớn lực cản của đất đối với cọc ?

  Lời giải tham khảo:

  Cơ năng của quả nặng trước khi chạm cọc: W = Ph = 10mh = 1000.5 = 5000J.

  Cơ năng máy đã truyền cho cọc: A = 0,8W = 0,8.5000 = 4000J

  Lực cản của đât đổi với cọc là F= A/s = 4000/0,4 = 10000N

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>