YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một máy biến áp một pha có N1= 1650 vòng,N2= 90 vòng .Dây cuốn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Xác định điện áp đầu ra của dây cuốn thứ cấp U2. Muốn điện áp U2 =36V thì số vòng dây của dây  cuốn thứ cấp phải là bao nhiêu ? 

  • A. 220 vòng
  • B. 270 vòng
  • C. 300 vòng
  • D. 320 vòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Sơ cấp đấu với  \({N_1} \Rightarrow {U_2} = {U_1}.\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} = 220.\frac{{90}}{{1650}} = 12V\)

  • Muốn U2 = 36V thì N2 = 90x3 = 270 vòng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON