• Câu hỏi:

  Chức năng của lõi thép trong máy biến áp là: 

  • A. Dẫn điện
  • B. Dẫn nhiệt
  • C. Dẫn từ
  • D. Dẫn điện-nhiệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lõi thép dùng để dẫn từ cho máy biến áp.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC