YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một học sinh tiến hành giải phương trình \(\sqrt {5x + 6}  = x - 6\) như sau:

  Bước 1: Điều kiện \(5x + 6 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge  - \frac{6}{5}\)

  Bước 2: phương trình đã cho tương đương với \(5x + 6 = {\left( {x - 6} \right)^2} \Leftrightarrow {x^2} - 27x + 30 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x = 15
  \end{array} \right.\)

  Bước 3: Đối chiếu điều kiện, thấy cả 2 nghiệm thỏa mãn nên phương trình có 2 nghiệm x = 2, x = 15.

  Lời giải của học sinh trên:

  • A. Sai từ bước 3
  • B. Đúng 
  • C. Sai từ bước 1
  • D. Sai từ bước 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47462

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON