AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đầu tàu khi khởi hành cần một lực kéo 10000N, nhưng khi đi chuyển động thẳng đều trên đường sắt thì chỉ cần một lực kéo 5000N. Hỏi lực ma sát khi bánh xe lăn đều trên đường sắt có độ lớn băng bao nhiêu phần của trọng lượng của đầu tàu ? Biết đầu tàu có khối lượng 10 tấn. 

  • A. 0,5 lần
  • B. 0,05 lần
  • C. 5 lần
  • D. 10 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi bánh xe lăn đều trên đường sắt thì lực kéo cân bằng với lực cản khi đó Fk = 5 000N = Fms

  Đổi: 10 tấn = 10000kg

  So với trọng lượng đầu tàu lực ma sát bằng:

  \({F_{m{\rm{s}}}} = \frac{{5000}}{{10000.10}} = 0,05\)  lần

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA