AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi 

  • A. quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng
  • B.  ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh (thắng)
  • C. quả bóng bàn đặt trên mặt nằm ngang nhẵn bóng
  • D. xe đạp đang xuống dốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>