ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đơn vị chức năng của thận bao gồm:

  • A. Cầu thận, nang cầu thận
  • B. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận và bể thận
  • C. Cầu thận, ống thận
  • D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77939

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON