AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại mạch máu nào chuyên vận chuyển máu nuôi tim?

  • A. Động mạch phổi và tĩnh mạch phổi
  • B. Động mạch chủ
  • C. Tĩnh mạch chủ
  • D. Động mạch vành và tĩnh mạch vành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>