AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ tuần hoàn gồm tim và ........., tạo thành vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi, giúp máu trao đổi (O2) và (CO2). Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất.

  • A. Hệ mạch
  • B. Sự trao đổi chất
  • C. (O2) và (CO2)
  • D. Vòng tuần hoàn lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA