YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lệnh nào tạm ngừng chương trình cho tới khi nhấn phím Enter?

  • A. Write hoặc Writeln
  • B. Read hoặc Readln
  • C. Cả câu A và B đều đúng
  • D. Cả câu A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA