YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lệnh nào tạm ngừng chương trình cho tới khi nhấn phím Enter?

  • A. Write hoặc Writeln
  • B. Read hoặc Readln
  • C. Cả câu A và B đều đúng
  • D. Cả câu A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lệnh nào tạm ngừng chương trình cho tới khi nhấn phím Enter: Read hoặc Readln

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11333

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA