MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Biểu thức toán học - được biễu diễn trong TURBO PASCAL:

  • A. x+5/a+3-y/b+5
  • B. x+5\a+3-y\b+5
  • C. (x+5)/(a+3)-y/(b+5)
  • D. (x+5)\(a+3)-y\(b+5)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Biểu thức đúng: (x+5)/(a+3)-y/(b+5)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11329

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA