YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lê nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là:

  • A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân
  • B. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến
  • C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi
  • D. Chủ nghĩa đế quốc không ít tính thực dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98714

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON