AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ........

  • A. 0 đến 127
  • B. - 215 đến 215 - 1
    
  • C. 0 đến 255
  • D. -100000 đến 100000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>