RANDOM
 • Câu hỏi:

  Bốn bạn A,B,C,D đưa ra kết quả của các phép chia  hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng:

  • A. 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;
  • B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;
  • C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2
  • D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>