• Câu hỏi:

  Kích thước chung của bộ ròng rọc là: 

  • A. Cao 1000mm, rộng 40mm, dài 75mm.
  • B. Cao 100mm, rộng 30mm, dài 75mm.
  • C. Cao 100mm, rộng 40mm, dài 75mm.
  • D. Cao 100mm, rộng 40mm, dài 60mm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Cao 100mm, rộng 40mm, dài 75mm.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC