• Câu hỏi:

  Hình cắt của bản vẽ lắp bộ ròng rọc có đặc điểm nào dưới đây? 

  • A. Hình cắt toàn phần trên hình chiếu đứng.
  • B. Hình cắt cục bộ trên hình chiếu đứng.
  • C. Hình cắt cục bộ trên hình chiếu bằng
  • D. Đáp án A hoặc C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Hình cắt cục bộ trên hình chiếu đứng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC