YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khóa sổ kế toán là việc?

  • A. Kế toán thực hiện việc chuyển số dư cuối kỳ kế toán trước sang số dư đầu kỳ kế toán này.
  • B. Kế toán tính số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản 
  • C. Kế toán kết chuyển các tài khoản chi phí sang TK tính giá thành 
  • D. Tất cả đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON