YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ghi sổ kế toán là việc?

  • A. Kế toán thu thập các chứng từ kế toán. 
  • B.  Kế toán tính tổng số phát sinh trong kỳ
  • C. Kế toán tính số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản 
  • D. Tất cả đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON