AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì ?

  • A.

   Kích thích tiết testôstêrôn

  • B.  Kích thích bao noãn phát và tiết ơstrôgen
  • C. Kích thích quá trình sinh tinh
  • D. Tất cả các phương án còn lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>