YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì ?

  • A.

   Kích thích tiết testôstêrôn

  • B.  Kích thích bao noãn phát và tiết ơstrôgen
  • C. Kích thích quá trình sinh tinh
  • D. Tất cả các phương án còn lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò kích thích bao noãn phát và tiết ơstrôgen.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40910

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON