YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi pistong ở vị trí cao nhất thì có hiện tượng gì? 

  • A. Đỉnh của tay quay sẽ xa thanh ngang nhất. 
  • B. Đỉnh của tay quay sẽ gần thanh ngang nhất. 
  • C. Đỉnh của tay quay sẽ xa pistong nhất. 
  • D. Đỉnh của tay quay sẽ gần pistong nhất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Khi pistong ở vị trí cao nhất: đỉnh của tay quay (phần nối với pistong) sẽ xa thanh ngang nhất. 
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17327

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON