YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi dũa không cần thực hiện thao tác nào ?

  • A. Đẩy dũa tạo lực cắt
  • B. Kéo dũa về tạo lực cắt
  • C. Kéo dũa  về không cần cắt
  • D. Điều khiển lực ấn của hai tay cho dũa đựợc thăng bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Khi dũa phải thực hiện hai chuyển động :

   • Một là đẩy dũa tạo lực cắt ,khi đó hai tay ấn xuống, điều khiển lực ấn của hai tay cho dũa đựợc thăng bằng.

   • Hai là khi kéo dũa  về không cần cắt ,do đó kéo nhanh và nhẹ nhàng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 16695

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON