YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi dũa không cần thực hiện thao tác nào ?

  • A. Đẩy dũa tạo lực cắt
  • B. Kéo dũa về tạo lực cắt
  • C. Kéo dũa  về không cần cắt
  • D. Điều khiển lực ấn của hai tay cho dũa đựợc thăng bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Khi dũa phải thực hiện hai chuyển động :

   • Một là đẩy dũa tạo lực cắt ,khi đó hai tay ấn xuống, điều khiển lực ấn của hai tay cho dũa đựợc thăng bằng.

   • Hai là khi kéo dũa  về không cần cắt ,do đó kéo nhanh và nhẹ nhàng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16695

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON