YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Cấu tạo của mũi khoan gồm có những bộ phận nào ?

  • A. Phần cắt
  • B. Phần dẫn hướng
  • C. Phần đuôi
  • D. Tất cả các bộ phận trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Mũi khoan có 3 phần chính:

  • Phần cắt, phần dẫn hướng và phần đuôi.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 16693

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON