RANDOM
 • Câu hỏi:

  Khi đốt nến quá trình nào sau đây có phản ứng hóa học xảy ra?

  • A. Nến chảy lỏng thấm vào bấc.
  • B. Nến chảy lỏng chuyển thành hơi nến.
  • C. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.
  • D. Cả ba quá trình trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.

  Ở đây có sự biến đổi chất: Parafin + oxi → cacbon đioxit + hơi nước.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA