• Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí?

  • A. Lưu huỳnh cháy tạo ra khí sunfurơ
  • B. Cồn để trong lọ bị bay hơi
  • C. Than cháy tạo ra khí cacbon đioxit
  • D. Đường cháy thành than.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC