ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  If you……..as I told you, you…….in such predicament now.

  • A. did/would not be
  • B. had done/had not been
  • C. do/would not be
  • D. had done /would not be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu điều kiện hỗn hợp: Vế "If" sử dụng loại 3, và kết quả xảy ra ở hiện tại ta dùng vế chính loại 2

  Đáp án D đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8290

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON