YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  ………then what I know today, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.

  • A. had I known
  • B. did I know
  • C. If I know
  • D. If I would know

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sử dụng đảo ngử trong câu điều kiện loại 3 đưa "Had" lên đầu câu.

  Đáp án A đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8282

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON