YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là:

  • A. Bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.
  • B. Mittinh, biểu tình.
  • C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.
  • D. Khởi nghĩa vũ trang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98779

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON