YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  He seems friendly _____everyone in the village.

  • A. on
  • B. to
  • C. for
  • D. about

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  friendly to: thân thiện với

  Anh ta trông có vẻ thân thiện với mọi người trong làng.

  Đáp án B đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6838

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON