YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  Cheques are useful______travellers.

  • A. with
  • B. to
  • C. for
  • D. on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  useful for --> hữu ích 

  Ngân phiếu hữu ích với những người đi du lịch.

  Đáp án C đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6834

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF