• Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

  Câu hỏi:

  He is enough strong to carry the heavy luggage.

  • A. enough strong
  • B. carry
  • C. heavy
  • D. luggage

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  enough strong ---> strong enough

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC