ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  He advised me to take an English course. I ___ it early.

  • A. should have taken
  • B. should take
  • C. will have taken
  • D. may take

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  should have + Ved: đáng ra nên làm gì ---> một lời khuyên

  Đáp án A đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON