ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  By the time a baby has reached his first birthday, he should ___ sit up or even stand up.

  • A. to be able to
  • B. able to
  • C. to be able
  • D. be able to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau modal verb + động từ nguyên mẫu ko to

  Đáp án D đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7845

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON