AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Glass _______.

  • A. is made from soda ash, sand, and lime
  • B. stays there indefinitely if it’s thrown away
  • C. never breaks down into its original ingredients
  • D. all are correct

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA