YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giá trị nhập khẩu được ghi trong cán cân thanh toán?

  • A. Là một khoản mục Nợ.
  • B. Là một khoản mục Có
  • C. Cả ở bên Có và bên Nợ.
  • D. Không phải các điều ở trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101789

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON