AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng

  • A. Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối các trung điểm của hai cạnh bên của hình thang
  • B. Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối các trung điểm của hai cạnh đối của hình thang
  • C. Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng tổng hai đáy
  • D. Một hình thang có thể có một hoặc nhiều đường trung bình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>