AMBIENT
 • Câu hỏi:

    Với a,b, h lần lượt là đáy lớn, đáy nhỏ và chiều cao của hình thang thì công thức tính diện tích hình thang là?

  • A. \(S = \left( {a + b} \right).h\)
  • B. \(S = \frac{1}{2}\left( {a + b} \right).h\)
  • C. \(S = \frac{1}{3}\left( {a + b} \right).h\)
  • D. \(S = \frac{1}{4}\left( {a + b} \right).h\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>